Imagini

Misiune

Muzeul de Artă Cluj-Napoca este una dintre cele mai prestigioase instituţii muzeale cu profil artistic din România, fiind nominalizat în anul 1997 pentru prestigiosul Premiu al Muzeului European al Anului – EMYA. Calitatea programelor culturale organizate a fost recompensată cu premii naţionale acordate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru expoziţiile Cultură şi artă armenească la Gherla (2003), Abodi Nagy Béla (2005) şi Avangarda din România în colecţii clujene (2007), precum şi cu distincţia acordată de Comitetul Român al ICOM pentru impactul asupra publicului a programului „De gustibus et coloribus…” (2010).

Muzeul de Artă Cluj-Napoca este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, aflată în subordonarea Consiliului Judeţean Cluj, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţului Cluj. Sub raport profesional, activitatea muzeului se desfăşoară în baza reglementărilor şi a dispoziţiilor specifice emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Acesta colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, bunuri care fac parte din categoria artelor vizuale din arta românească şi universală. Acestea includ: artele plastice şi decorative, design, arhitectură, fotografie, film, carte şi tipografie, manifestări de tip happening, instalaţii plastice, performance, manifestări artistice de sinteză, precum şi noi forme de creaţie circumscrise artelor vizuale care rezultă din activitatea artistică contemporană.

Muzeul urmăreşte îndeplinirea misiunii sale prin următoarele activităţi specifice:

a) identificarea, colecţionarea prin achiziţii, donaţii sau transferuri a obiectelor sau manifestărilor care fac parte din categoria artelor vizuale din arta românească şi universală, în vederea constituirii şi sporirii propriului patrimoniu;

b) cercetarea ştiinţifică şi organizarea evidenţei patrimoniului deţinut în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) identificarea şi cercetarea obiectelor sau a manifestărilor care fac parte din categoria artelor vizuale semnificative în arta contemporană românească şi universală apte să devină patrimoniu muzeal (patrimoniu virtual);

d) depozitarea, administrarea, protejarea, asigurarea securităţii, documentarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului de artă deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

e) punerea în valoare a patrimoniului cultural deţinut şi a patrimoniului virtual de artă românească şi universală prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul muzeului sau în spaţii expoziţionale din ţară sau din străinătate;

- organizarea accesului publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; realizarea de activităţi de marketing cultural: pagina de internet, materiale de promovare tipărite, obiecte suvenir, campanii publicitare şi alte modalităţi de promovare;

- realizarea de programe educative şi culturale pentru toate categoriile de public, cu resurse proprii sau în diverse parteneriate, destinate înţelegerii şi aprecierii culturii în general şi a artelor vizuale în special;

- comunicarea rezultatelor cercetării muzeale sub forma articolelor publicate în reviste de specialitate, a participării muzeografilor şi cercetătorilor la seminarii, congrese, sesiuni ştiinţifice etc.;

f) constituirea şi organizarea fondurilor documentare şi a arhivei generale;

g) participarea în organizaţiile naţionale şi internaţionale de specialitate: RNMR, ICOM, ICOMOS etc.