Imagini

Restaurare patrimnoiu

Din momentul începerii procesului de restaurare şi până la repunerea în circuitul expoziţional sau ştiinţific, bunurile de patrimoniu parcurg mai multe faze obligatorii care implică cunoştinţe de specialitate (teoria restaurării, chimie, biologie, fizică, istoria artei etc.), multă experienţă, migală şi răbdare în efectuarea tuturor operaţiilor necesare întregirii pieselor. Adeseori, cercetarea pătrunde până în intimitatea structurii moleculare a substanţelor care intră în componenţa obiectului de artă.

În cursul anului 2012 au fost restaurate opt lucrări de pictură din patrimoniul muzeului: Nicolae Grigorescu, Claie de fân; Ştefan Luchian, Flori și cană (Albăstrele); Mednyánszky László, Atmosferă de dimineaţă (Peisaj); Iványi Grünwald Béla, Peisaj cu o moară; Barabás Miklós, Portretul lui Kemény Zsigmond; Maticska Jenő, Peisaj de iarnă; Szopós Sándor, Autoportret; Gyárfás Jenő, Kovács Sándor. În anul 2013 restaurările au continuat, fiind restaurate nouă lucrări de pictură: Ziffer Sándor, Bivolii; Henţia Sava, Nud bărbătesc; Ács Ferenc, Portret de femeie (Soţia artistului); Miracovici  Paul, Natură moartă; Capidan Pericle, La Sighişoara; Ressu Camil, Femeie cu copil; Băncilă Octav, Cap de bătrână; Capidan Pericle, Portret de femeie (Mama artistului) și Marchini Tasso, Flori de toamnă. În anul 2015 au fost restaurate patru lucrări din patrimoniul muzeului: Vastagh György, Kendeffy Ádám; Fekete József, Kemény Domokos; Kőváry Endre, Bölöni Farkas Sándor și Pállik Béla, Mikó Imre, iar în anul 2016 au fost restaurate alte cinci lucrări din patrimoniul muzeului: Marchini Tasso, Nud; Marchini Tasso, Portret de femeie cu cetate (Letiţia Muntean); Eder Hans, Natură statică la fereastră; Jandi David, Peisaj și Frankenberger Johann, Portret de femeie. 

Restaurarea clădirii

În anul 2006 a fost realizat un proiect de restaurare şi refuncţionalizare a clădirii muzeului, Palatul Bánffy. Conform acestui proiect, pe lângă lucrările de reparaţii capitale şi modernizarea instalaţiilor, se propunea extinderea suprafeţelor utile, prin salubrizarea şi punerea în funcţie a subsolurilor existente, extinderea lor sub curtea interioară în vederea amenajării unei săli de spectacole tip auditorium, cu 300 de locuri şi amenajarea unor spaţii utile peste etajul I, prin mansardarea podului. Spaţiile de la subsol urmau să fie utilizate pentru depozitare, expoziţii, spectacole şi pentru un cafe-bar cultural. Spaţiile obţinute prin mansardare au fost prevăzute a avea destinaţia de birouri administrative, laboratoare de restaurare, săli de expoziţii temporare şi pentru simpozioane culturale. Curtea interioară, reamenajată în stil baroc şi dotată cu o copertină demontabilă urma să fie utilizată pentru spectacole şi concerte. Costul total al proiectului, la nivelul anului 2007, era estimat la 10 milioane de euro. Proiectul de restaurare şi refuncţionalizare nu a putut fi pus în practică din cauza situaţiei juridice a clădirii, aceasta fiind revendicată în proporţie de 75% de moştenitorii familiei Bánffy. În perioada 2018-2019 s-au executat lucrări de consolidare și restaurare a fațadelor principale, respectiv lucrări de restaurare parțiale la componentele artistice de piatră.