Imagini

Ce învățăm la muzeu

Programul „Ce învățăm la muzeu”

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca,” derulează programul de educaţie vizuală „Ce învăţăm la muzeu?”. Structurat în vizite tematice - „Vino cu mine la palat!”, „Bună ziua, domnilor artişti!”, „Arta la microscop”, „Icoana”, „Peisajul”, „Natura statică”, „Figura umană”, „Portretul/Autoportretul”, „Arta abstractă”, „Arta contemporană” - şi, opţional, ateliere de creaţie, programul de educaţie vizuală se adresează preşcolarilor şi elevilor din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, abordarea fiind diferenţiată în funcţie de experienţa şi nivelul de cunoştinţe al participanţilor.

Vizitele se desfăşoară în „Galeria Naţională” a muzeului şi presun o abordare interactivă şi interdisciplinară a temei alese. În cadrul „Atelierului de creaţie” participanţii se familiarizează sub coordonarea profesorilor, studenţilor şi masteranzilor secţiei „Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative" cu universul diverselor tehnici plastice (desen, tempera, acuarelă, modelaj, colaj etc.), selectate în funcţie de subiectul discutat în cadrul vizitei.