Imagini

Atinge, simte, privește

Programul „Atinge, simte, privește”
(program educativ adresat elevilor cu deficienţe de vedere)

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în parteneriat cu Liceul pentru Deficienţi de Vedere, derulează începând cu anul 2009 programul educativ „Atinge, Simte, Priveşte”. Acesta urmăreşte facilitarea accesului elevilor cu deficienţe de vedere la manifestările expoziţionale ale muzeului, creşterea nivelului cultural şi integrarea acestora în viaţa cultural-artistică a oraşului.

În atelierele liceului, ale secţiei „Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative” sau în cadrul atelierului de la Muzeul de Artă, elevii claselor IV-XII de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere sunt implicaţi în conceperea şi execuţia unor replici tactile după lucrările analizate pe parcursul vizitei în expoziţia de bază a „Galeriei Naţionale”, lucrările realizate făcând obiectul unei expoziţii la finalul fiecărei serii de activităţi teoretico-practice. Demersul pedagogic încurajează activarea spontaneităţii „creatoare”, statornicirea încrederii în propriile trăiri şi abilităţi motrice, elevii explorându-şi sensibilitatea individuală prin diverse tehnici plastice.