Imagini

Școala altfel

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Implementat pentru prima dată în anul școlar 2011-2012, el a fost, ulterior, redenumit în „Să știi mai multe, să fii mai bun”, pentru ca în prezent să fie intitulat „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. În ce constă el? În fiecare an școlar este planificată o săptămână care este dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare. Scopul programului urmărește implicarea tuturor preșcolarilor/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale preșcolarilor/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

Cu ocazia fiecărei noi ediții, Muzeul de Artă Cluj-Napoca propune programe speciale de ghidaje interactive, adresate grupurilor de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, însoțite de un cadru didactic, prin care valorifică operele de artă expuse în cadrul „Galeriei Naționale”. Participarea la ghidaj se va face pe bază de înscriere, programările fixându-se cu cel puțin zece zile în avans, prin e-mail la adresa contact@macluj.ro sau la numărul de telefon 0264-596953, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, în limita locurilor disponibile. Număr maxim de participanți/grup: 35.