Colectivul Muzeului

Colectivul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

 

Lucian Nastasă-Kovács – Manager

Cristina Sabău – Contabil șef

Cristina Tăuțan – Economist 

Ana Mirea – Șef Șerviciu Conservare, Evidență Patrimoniu și Supraveghere 

Alexandra Sârbu – Șef Serviciu Cercetare, Organizare Expoziții, Comunicare și Educație Muzeală

Linda Cristina Costea – Șef Serviciu Achiziții, Investiții, Administrare Patrimoniu și Pază

Rauca-Bencze Fruzsina – Restaurator 

Dan Breaz – Muzeograf 

Florin Gherasim – Muzeograf 

Ioana Filipescu – Muzeograf 

Kis-Pállukács Hajnal - Muzeograf 

Feleki István – Muzeograf 

Iakob Attila – Cercetător Științific

Teodor Maxim - Referent de specialitate

Viorica Tomoș – Referent de specialitate

Simona Mureșan – Referent de specialitate

Claudia Dărăban – Referent de specialitate

Duj Erika Andrea – Secretar

Simona Crișan – Personal tehnic

Florin Pop – Personal tehnic

Manuil Marcu – Personal tehnic

Costel Rusu – Personal tehnic

Adriana Pop - Îngrijitor

Nicolae Chicinaș – Șef formație pază

Horațiu Costea - Paznic

Marcel Colcer - Paznic

Luigi Nytrai - Paznic

Anton Sorin Răcășan Plosca – Paznic

Aurel Cîmpean – Paznic

Emil Așchilean – Paznic

Lucian Mațiș – Paznic

Toth Margareta - Supraveghetor

Iuliana Moldovan - Supraveghetor

Alina Horvat - Supraveghetor

Rodica Herescu - Supraveghetor

Susana Marcu - Supraveghetor

Monica Mustea - Supraveghetor

Simona Ana Crișan - Supraveghetor

Ildikó Popoviciu - Supraveghetor

Leontina Ficuț – Supraveghetor

Marilena Sărac - Supraveghetor

Ungvari Janos Attila – Supraveghetor