Colectivul Muzeului

Colectivul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

Lucian Nastasă-Kovács – Manager

Cristina Sabău – Contabil șef

Cristina Tăuțan – Economist IA

Ana Mirea – Șef Șerviciu Conservare Patrimoniu, Supraveghere și Pază

Alexandra Sârbu – Șef Serviciu Cercetare, Organizare Expoziții și Pedagogie Muzeală

Linda Cristina Costea – Șef Serviciu Achiziții, Administrare Patrimoniu și Investiții

Rauca-Bencze Fruzsina – Restaurator II

Dan Breaz – Muzeograf IA

Florin Gherasim – Muzeograf II

Ioana Filipescu – Muzeograf II

Portik Blénessy Ágota – Muzeograf II

Feleki István – Muzeograf II

Iakob Attila – Cercetător Științific

Teodor Maxim - Referent de specialitate

Viorica Tomoș – Referent de specialitate

Simona Mureșan – Referent de specialitate

Claudia Dărăban – Referent de specialitate

Duj Erika Andrea – Secretar

Simona Crișan – Personal tehnic

Socaciu Ioan – Personal tehnic

Manuil Marcu – Personal tehnic

Costel Rusu – Personal tehnic

Adriana Pop - Îngrijitor

Nicolae Chicinaș – Șef formație pază

Adrian Bonțidean - Paznic

Horațiu Costea - Paznic

Marcel Colcer - Paznic

Luigi Nytrai - Paznic

Florin Pop – Paznic

Anton Sorin Răcășan Plosca – Paznic

Ieronim Mustea – Paznic

Aurel Cîmpean – Paznic

Toth Margareta - Supraveghetor

Aniko Ema Costea - Supraveghetor

Iuliana Moldovan - Supraveghetor

Alina Horvat - Supraveghetor

Rodica Herescu - Supraveghetor

Susana Marcu - Supraveghetor

Monica Mustea - Supraveghetor

Simona Ana Crișan - Supraveghetor

Ildikó Vasilescu - Supraveghetor

Ildikó Popoviciu - Supraveghetor

Iulian Herescu - Supraveghetor