Képek

Küldetés

A kolozsvári Művészeti Múzeum Románia egyik legrangosabb művészeti profilú múzeumi intézménye, amelyet 1997-ben jelöltek a rangos Európai Év Múzeuma Díjra, az EMYA-ra. Több programját a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma nemzeti díjjal jutalmazott, mint például Az örmény kultúra és művészet Szamosújváron (2003), Abodi Nagy Béla (2005), A román avantgárd a kolozsvári gyűjteményekben (2007), valamint az ICOM romániai bizottsága a „De gustibus et coloribus” (2010) programjának közönségre gyakorolt ​​hatását díjazta. 

A Kolozsvári Művészeti Múzeum jogi személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény, a Kolozs Megyei Tanács alárendeltségében, saját bevételekből és a Kolozs megyei költségvetésből tartja fenn magát. Sokrétú tevékenységét a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma által kiadott rendeletek és sajátos rendelkezések alapján fejti ki. 

A román és az egyetemes művészet képzőművészeti alkotásait gyűjti, megőrzi, kutatja, restaurálja, kiadja és kiállítja megismerési és oktatási, kikapcsolódási célból. Ezek a következők: képzőművészeti és dekoratív művészetek, formatervezés, építészet, fényképészet, film, könyv- és nyomdaipar, happening típusú események, plasztikai installációk, előadások, szintetikus művészi megnyilvánulások, valamint a vizuális művészetek kategóriába tartozó új alkotási formák, amelyek kortárs művészeti tevékenység eredményeként jönnek létre. 

A múzeum célkitűzései:
a) a román és egyetemes képzőművészet kategóriába tartozó tárgyak vagy előadások azonosítása és gyűjtése beszerzés, adományozás vagy átengedés révén, saját gyűjteményének megalapítása és gyarapítása érdekében;
b) gyűjteményének tudományos kutatása és nyilvántartása a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében; 
c) olyan tárgyak vagy előadásformák azonosítása és kutatása, amelyek a román és az egyetemes vizuális kortárs művészet részei és múzeumi örökséggé válhatnak (virtuális örökség);
d) művészeti gyűjteményének tárolása, megőrzése, biztonságának szavatolása, dokumentálása, restaurálása az általános európai normák, valamint a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma által kidolgozott rendelkezések alapján;
e) kulturális örökségének, valamint a román és egyetemes virtuális örökség érvényesítése az alábbiak révén:- állandó és időszaki kiállítások szervezése a múzeumban, illetve hazai vagy külföldi kiállítótermekben;
- a látogatók és szakemberek hozzáférésének megszervezése a múzeumi örökséget képező alkotásokhoz;
- tudományos és népszerűsítő publikációk kiadása; kulturális marketing tevékenység: weboldal, nyomtatott népszerűsítő anyagok, ajándéktárgyak, reklámkampányok és egyéb népszerűsítő módszerek;
- oktatási és kulturális programok megszervezése a látogatók számára, saját forrásokból vagy különféle partnerségek keretében, általában a kultúra és különösen a vizuális művészetek megértése és értékelése céljából;
- a múzeumi kutatási eredmények közlése szakfolyóiratokban, muzeológusok és kutatók részvétele szemináriumokon, kongresszusokon, tudományos üléseken stb.;
f) dokumentációs alapok és általános archívum létrehozása és megszervezése;g) részvétel nemzeti és nemzetközi szakszervezetekben: RNMR, ICOM, ICOMOS stb.