In Memoriam Corneliu Baba (1906-1997)

December 08, 2022 - Február 05, 2023
Tárlat megnyitó