Képek

FESTÉSZETI GYŰJTEMÉNY

A gyűjtemény kialakulása

Az 1951-ben alapított Kolozsvári Művészeti Múzeum műemléki állománya korábban meglévő gyűjteményre épült, amelyek közül legjelentősebb a „Virgil Cioflec” Képtár és az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteménye. Az 1859-ben megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteménye nagyrészt nemesi adományok és vásárlások eredményeként jött létre, amely és 1913-ig 166 festészeti- és grafikai műalkotást tartalmazott. Ez a gyűjtemény – többek között – középkori vallásos festményekből (ikonok és oltárok, akár a székelyzsombori oltár), európai- és magyar-, illetve erdélyi festőművészeti alkotásokból állt. Az EME gyűjteményének magyar festészeti alkotásai a 18–20. század első harmadáig terjedő periódusra datálhatók és műfajukat tekintve túlnyomórész portrék, olyan jelentős művészek alkotásai, mint Munkácsy Mihály, Lotz Károly vagy Markó Károly. 1929-től az EME képzőművészeti gyűjteménye a kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetem Klasszikus Tudományok Intézetének gondozásába került, majd 1971-ben ennek egy része a Román Akadémia kolozsvári fiókjának transzfere révén a kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményébe került.

Virgil Cioflec (1876–1948) jogász és irodalomtudós figyelemre méltó magángyűjteményt hozott létre, amely a 19. század második felétől az 1920-as évek végéig követi nyomon a román művészet különböző irányzatait. 1930-ban Cioflec a Kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetemnek adományozta gyűjteményének jelentős részét: 2 Dimitrie Paciurea  szobrot, 2 metszetet, valamint 75 festményt és rajzot (az adományban szerepelt: 24 Grigorescu, 19 Luchian, 1 Vermont, 1 Pallady, 4 Ressu, 4 Iser, 4 Tonitza, 1 Rodica Maniu, 6 Gabriel Popescu tanulmány és 4 festmény, illetve 2 Paciurea szobrászati műalkotás). Ez adomány alapján hozták létre a "Virgil Cioflec" Képtárat, amely az egyetem Klasszikus Tudományok Intézetének épületében kapott helyet. A képtár gyűjteménye idővel további adományok és felvásárlások révén gazdagodott (amelyek egy része az ügyvéd által az adományozás után kapott összegből származott), így 1948-ban már 326 darabot számlált, amely 1951-ben az újonnan alapított Kolozsvári Művészeti Múzeum műemléki állományába került. A V. Cioflec gyűjteményből származik 31 Nicolae Grigorescu olajfestmény és 19 Ștefan Luchian olaj-, illetve pasztellkép, amelyek ma a Művészeti Múzeum állandó kiállításának (Nemzeti Galéria) részét képezik. Ugyancsak ennek az adománynak köszönhetjük a gyűjtemény Camil Ressu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Anastase Demian, Aurel Ciupe, Lucian Grigorescu és másoktól származó reprezentatív festményeit is. 

A Kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteménye 1954-ben és 1964-ben újabb 19. századi román festészeti- és szobrászati művekkel bővült a Román Szocialista Köztársaság Művészeti Múzeumának adománya révén. Továbbá az 1950–1980-as években a múzeum állománya számos szocialista realista és kortársművészeti alkotással gazdagodott a Román Szocialista Köztársaság Kultúráért és Művészetért felelős Tanácsának vásárlásai révén. Ez a kulturális fórum a köztársasági és regionális kiállítások alkalmával vásárolt műalkotásokat, amelyeket később a múzeumban helyeztek letétre. Ezeken kívül alkalmi-, és személyes kiállítások utáni adományok gazdagították tovább a gyűjteményt. Az 1952 és 1982 közötti időszakban a múzeum állománya magángyűjteményekből történő vásárlások révén ugyancsak jelentős műalkotásokkal gyarapodott