Képek

KÖZÉPKORI MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

A Kolozsvári Művészeti Múzeum állományában középkori, a 16–18. századra datálható műtárgyak is szerepelnek. A gyűjtemény legkorábbi darabja a feltehetően 1510–1526 között készült csíksomlyói oltár predellája, amely a Fájdalmas Jézust (Vir Dolorum) ábrázolja angyalokkal körülvéve, illetve a székelyzsombori, 1520–1525 körülire datálható oltár. A gyűjteményt továbbá olyan jelentős ikonok egészítik ki, mint a Mihály Arkangyalt ábrázoló, a bizánci és barokk típus közötti átmenetet képező ikon. Ugyanakkor a kisméretű ikonok közül meg kell említenünk a Szent Miklóst, a Szentháromságot, a Tanító Krisztust ábrázoló darabokat, illetve a két Királyi ajtót és Triptichont, amelyek döntő hányada a 18. századra datálható. Az említett tárgyak nagyrészt a Nemzeti Galéria első termében kerültek elhelyezésre.