Képek

NEMZETI GALÉRIA

NEMZETI GALÉRIA

A Nemzeti Galéria a Kolozsvári Művészeti Múzeum állandó kiállítása, amely 15 emeleti teremben kap helyet. A jelenlegi válogatásban 138 festészeti- és 15 szobrászati alkotás került kiállításra a múzeum műemléki állományából. Az állomány jellegét szem előtt tartva a jelenlegi válogatás kronologikus, illetve stilisztikai fejlődés alapján mutatja be öt évszázad (16–20. század) hazai képzőművészetének fejlődését, hangsúlyt fektetve az erdélyi művészet sokszínűségére, amely a Kárpátok által közre zárt terület multikulturális jellegének köszönhető.

A tárlat egy ortodox ikon-gyűjteménnyel indít a 16–18. század közötti periódusból, amely a 16. század első felére datálható székelyzsombori (Brassó megye) későgótikus, de már reneszánsz jegyeket mutató szárnyasoltárral egészül ki.

A galéria teljes kiállítási anyaga az erdélyi művészet fejlődését követi nyomon az egészen korai művektől kezdődően, hangsúlyt fektetve a 18–19. századi portréfestészet Franz Neuhauser, Franz Anton Bergman vagy Mişu Popp által szignált, jelentős alkotásainak, majd Nagy István vagy Aurel Popp expresszionista szemléletének bemutatására. Az erdélyi művészet keretén belül a kiállításban a kolozsvári művészeti iskolát olyan alkotók képviselik, mint Elena Popea vagy Pericle Capidan.

Azon művészek közül, akik a 19. századtól kezdődően hozzájárultak a román nemzeti művészet megteremtéséhez, a gyűjteményben Theodor Aman, Nicolae Grigorescu (mind az akadémikus, mind a barbizoni hatásokat mutató alkotásai), Ion Andreescu, Ştefan Luchian (egyik legjelentősebb csendéletekből álló, nemzeti tulajdonban levő válogatása) művei szerepelnek.

A 20. század eleji román képzőművészetet Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, illetve Corneliu Medrea képviseli, dialógusba lépve a korabeli európai festészettel úgy stilisztikai és tematikus szempontból, mint a kor jelentős művészeivel ápolt személyes kapcsolataik révén.