Galeria de Artă Națională, 2024

Ianuarie 01, 2024 - Decembrie 31, 2024
Imagini

GALERIA DE ARTĂ NAȚIONALĂ poate fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 10:00-17:00 (ultima intrare în spațiile expoziționale: 16:30).

Galeria Naţională reprezintă expoziţia permanentă a Muzeului de Artă din Cluj-Napoca și se desfășoară de-a lungul a 15 săli, situate la etajul clădirii. În actuala galerie pot fi văzute 138 de piese de pictură şi 15 piese de sculptură selectate din patrimoniul muzeului. Ţinând seama de specificul patrimoniului, actuala paginaţie propune o evoluție cronologică și stilistică a lucrărilor, desfășurându-se de-a lungul a cinci secole de artă plastică naţională (secolele al XVI-XX-lea) cu un accent asupra artei din Transilvania şi o evidenţiere expresivă a multiculturalităţii proprii spaţiului intracarpatic.

Circuitul în sine debutează cu o colecţie de icoane ortodoxe din Transilvania secolelor al XVIII-XIX-lea expuse alături de retablul bisericii catolice din localitatea Jimbor, judeţul Braşov, realizat în stilul gotic târziu (prima jumătate a secolului al XVI-lea), cu influenţe renascentiste.

Pe întreg parcursul galeriei este evidenţiată evoluţia artei din Transilvania începând cu picturi ilustrative pentru arta timpurie, cu precădere cea a portretului din secolele XVIII-XIX, semnate de Franz Neuhauser, Franz Anton Bergman sau Mişu Popp și continuând cu viziunea expresionistă a lui Nagy István și Aurel Popp. De asemenea, evoluţia artei în spaţiul ardelean, cu accente ale celei configurate în centrul artistic Cluj, este reprezentată de artişti cum sunt Elena Popea şi Pericle Capidan.

Artiştii români, care prin activitatea lor au contribuit la constituirea unei arte naţionale reprezentative începând cu secolul al XIX-lea, sunt ilustraţi cu opere semnate de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu (reprezentat atât de lucrările cu influenţe academice cât şi de cele care au rezultat în urma contactului cu colonia pictorilor de la Barbizon), Ion Andreescu, Ştefan Luchian (cu una dintre cele mai frumoase colecţii naţionale ale tablourilor sale cu subiect floral). Arta românească a primei jumătăţi a secolului XX este reprezentată prin lucrări semnate de Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, într-un dialog dinamic cu arta europeană contemporană lor, atât prin opţiunile stilistice şi tematice, cât și prin contacte şi legături personale cu unii dintre cei mai notorii exponenţi ai acesteia.