Emilia Chirilă. A vizuális művészetekre épülő művészetterápia

A terápiás eszköztől az esztétikai értékig: kreatív potenciál. 2023. január 12., csütörtök, 17:00-19:00 Kolozsvári Művészeti Múzeum, "Tonitza" terem
Január 12, 2023 - Január 12, 2023

Konferencia a „Nemzeti Kultúra Napja” 2023-as kiadása alkalmából

A Kolozsvári Művészeti Múzeum, a Kolozs Megyei Tanács alárendeltségében működő közművelődési intézmény szeretettel várja önt 2023. január 12-én, csütörtökön az intézmény székhelyén (Bánffy Palota, Főtér / P-ţa Unirii 30. sz. ), 17.00-19.00 óra között a „Művészetterápia, foglalkozás- és játékterápia központ”, a „Művészet mint esély a közösség számára” című projekt keretében végzett tevékenységek eredményeinek nyilvános bemutatóján.

A Mihai Eminescu (1850-1889) Románia nemzeti költője születésének évfordulóján ünnepelt „Nemzeti Kultúra Napjának” szentelt, minden évben, immár 13. alkalommal megrendezett, rendezvény programjában elméleti előadás is szerepel, a vizuális művészetek és az oktatás/művészetterápia, a foglalkozás- és játékterápia gyakorlati bemutatói, esettanulmányok gyerekekkel és felnőttekkel, amelyek a szuggesztív általános „A vizuális művészetekre összpontosító művészetterápia” címszó alatt állnak össze. „A terápiás eszköztől az esztétikai értékig: a kreatív potenciál" című előadást Dr. Emilia Chirilă szerző és koordinátor, képzőművész, művészetterapeuta és gyakorlatvezető, valamint az Europass szabványok szerint felügyelt önkéntesek: drd. Loredana Lorinţ, Lisa-Maria Hosu, kezdő művészetterapeuta és Diana Luminiţa Bâlc, diák mutatják be.

A konferencián megnyitó beszédet mond Rés Éva megyei tanácsos, aki kezdeményezője a „Művészetterápia, Foglalkozás- és Játékterápia Központ” projektnek, közösen Dr. Vákár Istvánnal, a Kolozs Megyei Tanács alelnökével és Dr. Molnár Nicoleta, a Kolozs Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatójával. A rendezvény házigazdája prof. univ. Dr. Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója.

A kezdeményezést a Kolozs Megyei Tanács támogatja, a Kolozsvári Művészeti Múzeum bevonásával és logisztikai támogatásával,a konferencia szervezése és koordinálása Alexandra Sârbu muzeográfusra hárul.

● A projekt kontextusa:

A Kolozs Megyei Tanács a Kolozs Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (DGASPC) keresztül kezdeményezést indított a szociális szolgáltatások fejlesztésére, az önálló élethez szükséges adaptációs készségek képzésének támogatására, melynek célja a speciális igényű emberek bevonása a közösségbe a Kolozs Megyei Gyermek- és Felnőtt Közösségi Szociális szolgáltatások központja (Kolozsvár, Einstein utca 14. szám) által kínált speciális szociális szolgáltatások, szociális  és egészségügyi ellátásokon keresztül.A központ küldetésébe szervesen illeszkedve a „Művészetterápia, foglalkozás- és játékterápiás központ” projekt fő céljai: a) a SIN (CES) kiskorúak felnőttkori társadalmi-szakmai beilleszkedésének előkészítése; b) e szakterület elérhetőségének növelése a felügyelt gyakorlat lehetőségének felkínálásával (a szakirányú gyakorlatot igénylő hallgatók vagy főiskolai végzettségűek számára) a művészetterapeuta (COR 263504), ergoterapeuta (COR 263419) és foglalkozási terapeuta szakmák számára (COR 325503); c) mobil művészetterápiás csapat létrehozása a gyermekek és serdülők érzelmi zavaraiból eredő problémák megelőzésére, de a SIN (CES)  kiskorúak terápiás igényeinek azonosítására és kiszolgálására is. A projekt megvalósítását követően várható eredmények a következő szempontokat célozzák: az iskolaelhagyás és a korai iskolaelhagyás megelőzése és leküzdése, az életminőség -, az anyagi és társadalmi környezet javítása, különös tekintettel az erőszak és a bűnözés visszaszorítására, a gyermekek és serdülők mentális egészsége, és nem utolsósorban a pszichés és viselkedési függőségek megelőzése.

● A konferencia érvei, motivációi és szándékai Dr. Emilia Chirilă összefoglalásában:

„A vizuális művészeteknek az egyetemes minőségét alkalmazva az általános műveltség művészi- és nem művészi-, a nem akadémikus oktatásban való felhasználásával az emberek sérült és rejtett képességeit fedezzük fel és alkalmazzuk a gyakorlatban, akiknek a másokkal együtt való „létezés” fontosságát tudatosítjuk képekkel és a világgal való összefüggésben mint olyan személyeknek, akik saját személyük fejlesztőjévé válva felfedik magukat, közösségünk aktív tagjai akarnak lenni, és tartalmas életet élni. Elérkeztünk tehát a téma megközelítésének egy másik oldalához: ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a sajátos igényű emberek társadalmi-szakmai integrációját szolgáló védett terek létrehozásának szükségességére, beleértve a produktív célú központokat is.

A konferencia alkalmával Mobil Művészetterápiás, Foglalkozás- és Játékterápiás Csapat létrehozását kezdeményezzük a hiányos romániai egészségügyi rendszernek a tartós gondozási szolgáltatások elérhetősége, hatékonysága és ellenálló képessége javítása érdekében. A projekt keretében már lebonyolított, Europass szabványok szerint irányított felügyelt szakmai gyakorlat elsősorban a kolozsvári egyetemek hallgatóinak szólt: Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem (UAD), Pszichológia és Neveléstudományok Kar(Babeş-Bolyai Tudományegyetem) és a Temesvári Nyugati Egyetem hallgatói, mentálhigiénés területeken dolgozó szakemberek képzésére: Funkció/Szakma: COR 263504 Művészetterapeuta, COR 263419 Foglalkozás terapeuta. Támogatjuk a képzőművészek, köztük a pedagógusok és a kapcsolódó szakmák által művelt új területek elérhetősége lehetőségének növelését, ami jelenleg hiányos Romániában.

1996-2019 között a Kolozsvári Sürgősségi Gyermekkórház Gyermekek és Serdülők Mentálhigiénés Központja (CSM) részlegének inter/multi/transzdiszciplináris csapatán belül oktatási/művészeti-klinikai és nem-klinikai terápiás tevékenység zajlott a foglalkozás terápia keretén belül. 2021-től a CSM tevékenységét a Kolozs Megyei Tanács-DGASPC vette át. A kutatás validálásra történő bemutatása alkalmával a tevékenység eredményeit hazai és külföldi szaklapokban publikálták. 

A Kolozsvári Művészeti Múzeum székhelyén tartottkonferencia során bemutatjuk azokat az értékeléseket, amelyeket részvételünk során a számos hazai, nemzetközi és világkongresszuson kaptunk amelyekre meghívást nyertünk, valamint a jelenlegi Művészet és pszichiátria (világkongresszus), Kulturális Pszichiátria (EU kongresszus) szekciókban - az összefoglalókat tartalmazza a melléklet: European Psychiatry, az Európai Pszichiátriai Társaság hivatalos lapja, amelyet a Cambridge University Press adott ki. pg S693 EPV0222 pg S 849. (supplement of European Psychiatry, the official journal of the European Psychiatric Association published by Cambridge University Press. Pg. S693, EPV0222 pag. S 849).