Képek

Colecția de sculptură

Până în momentul actual, patrimoniul de sculptură cuprinde un număr relativ restrâns de piese (485). Cu toate acestea, colecţia de sculptură românească permite surprinderea evoluţiei acestui gen artistic prin creaţiile unor reprezentanţi de renume, cum sunt Ion Jalea, Romul Ladea, Egon Mark Löwith, Corneliu Medrea, Dimitrie Paciurea, Szervátiusz Jenő sau Ion Vlasiu.

Ion Jalea s-a născut în anul 1887, la Casimcea, județul Tulcea. După ce a absolvit în anul 1908 Școala de Arte și Meserii a urmat studiile Academiei de Arte Frumoase din București, unde i-a avut profesori pe sculptorii Frederik Storck și Dimitrie Paciurea. Și-a desăvârșit formația artistică la Paris, la Academia Julian, în atelierul lui Antoine Bourdelle. Viziunea sa artistică se bazează pe o fină observare a realității, în care, uneori, încorporează referințe la mitologia antică. Un exemplu concludent în acest sens este lucrarea intitulată „Centaur”, care figurează în expunerea permanentă a Galeriei Naționale a Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Romul Ladea s-a născut în anul 1901, în Jitin. S-a înscris la Școala de Arte Frumoase din București în anul 1922, la clasa de sculptură a lui Dimitrie Paciurea, unde deprinde respectul pentru gramatica formei plastice, pentru interacțiunea dintre volum și suprafață și pentru modelajul capabil să exprime intensitatea trăirii. A participat la expozițiile grupului „Ciupe, Bogdan, Ladea”, excepțional de bine primite în presa vremii. În anul 1926 se realizează un deziderat al mișcării artistice din Transilvania prin înființarea Școlii de Arte Frumoase din Cluj, unde, potrivit lui Eugen Pascu, Romul Ladea a devenit, în anul 1927, titularul catedrei de sculptură.

Egon Mark Löwith s-a născut în anul 1923 la Cluj-Napoca, de unde, în anul 1923 a emigrat cu familia în Mexic, de unde, din cauza privațiunilor se va întoarce la Cluj-Napoca în anul 1936. Ca sculptor aparține ambianței clujene fiind întâi student, apoi profesor la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”. De o evidentă originalitate, motivele plastice ale creațiilor sale iau naștere prin epurarea realului, întemeindu-se pe utilizarea materialului, a suprafeței și a culorii, transformându-se în adevărate embleme ale vârstelor vieții, ale creșterii sau ale biruinței prin luptă. 

Corneliu Medrea, născut în 1988, la Miercurea Sibiului, a realizat o operă impresionantă, exersându-și calitățile artistice în toate genurile și tehnicile sculpturale. După ce a studiat în Budapesta și a vizitat diferite muzee europene, artistul s-a stabilit în România, creând o operă de largă respirație, care a criticat violența celui de-al doilea război mondial, a realizat artă monumentală și, de asemenea, a meditat  prin gândirea sa artistică, la experiența vizuală autohtonă.

Dimitrie Paciurea este unul dintre artiștii cei mai reprezentativi pentru patrimoniul de sculptură al muzeului. S-a născut în anul 1873 la București, între 1895 și 1899 a studiat la Școala de Arte Decorative și Industriale din Paris, după care s-a înscris la Școala de Belle-Arte. În intervalul 1898-1899 a studiat în cadrul Academiei Julian. Originalitatea incontestabilă a lui Dimitrie Paciurea s-a exprimat printr-un demers de amplificare și de îmbogățire a sensurior realului prin montaje insolite, având un program simbolic necunoscut până la el. 

Szervátiusz Jenő s-a născut la Cluj-Napoca, în anul 1903, talentului său activ adăugându-i-se o bună formație la Ecole Libre de Beaux Arts (1925-1927), unde a luat contact cu „marea sculptură” antică și modernă, prezentă în muzeele franceze, întărindu-și credința în virtuțile expresive ale materialelor pe care ni le oferă, cu generozitate, natura însăși. Dintre acestea lemnul va deveni materialul său preferat. În anul 1927 a revenit la Cluj-Napoca, unde s-a înscris la Școala de Arte Frumoase sub îndrumarea sculptorului Romul Ladea. Critica de specialitate a observat valoarea incontestabilă a operei lui Szervátiusz Jenő, care ghicește de-a lungul fibrelor lemnului și în nodurile sale corpuri umane, elansate și puse în valoare cu o expresivitate deosebită.

Ion Vlasiu s-a născut în anul 1908 la Lechința de Mureș. A fost în egală măsură recunoscut ca sculptor, pictor și scriitor, în fiecare dintre aceste domenii realizând opere memorabile, admirate de către critica de specialitate. Creația sa se leagă prin începuturile sale de ambianța artistică a Clujului, fiind elevul lui Romul Ladea la Școala de Arte Frumoase din Cluj (1929-1930). A debutat în anul 1932 la Târgu Mureș, urmând să aibă expoziții semnificative la Cluj, Timișoara și București. A avut o activitate prodigioasă ca sculptor monumentalist. Opera sa a fost profund marcată de contactul cu realitățile culturii populare. Apelul la conceptele, simbolurile și stilistica populară (la începutul anilor 1960) a avut meritul de a se opune canoanelor constrângătoare ale realismului socialist.

În colecţia Muzeului de Artă Cluj-Napoca se află lucrări ale unora dintre cei mai renumiţi sculptori, recunoscuţi deopotrivă la nivel naţional şi internaţional.