Képek

Colecția de artă recentă

Reprezentanţi ai artei recente din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea în patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

Arta recentă din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca reflectăpreocupări estetice dintre cele mai diverse. Pentru a oferi o prezentare relevantă, eliberată de digresiuni şi inteligibilă, ne-am oprit doar asupra câtorva exemple de artişti. Desigur, există o extraordinară varietate a direcţiilor estetice în această perioadă: mec-art, arte povera, land-art, body-art, happening, environment, asamblaj, minimal art – direcţii care au stârnit interesul artiştilor după 1960; arta conceptuală, eco-art, arta sociologică, hiperrealismul american, figuraţia onirică şi arta străzii – direcţii care au stimulat actul creator odată cu începutul anilor 1970; neoexpresionismul, intermedialismul şi posmodernismul – orientări semnificative pentru sensibilitatea anilor 1980; arta video, arta conceptuală, instalaţia, performance-ul, neo-ortodoxismul – catalizatori ai creativităţii anilor 1990; foto-realismul, noul figurativ, arta neo-pop sau aşa-numita „Şcoală de la Cluj” au contribuit la revirimentului artistic, mai ales în pictură, specific anilor 2000.

Fără a pierde din vedere metamorfozele estetice prezentate anterior, artiştii pe care îi vom menționa în continuare ilustrează atât preocuparea pentru o nouă perspectivă asupra sensului creativităţii artistice, cât şi pentru înţelegerea specificului acestei creativităţi prin relaţie cu propriile sale tradiţii.

Modalităţile de realizare a acestor deziderate vizează recucerirea  legăturilor cu o contemporaneitate internaţională aflată într-o continuă transformare şi, respectiv, revitalizarea raporturilor cu arta modernă românească şi europeană. Ilustrativi pentru dezideratele menționate anterior sunt acei artiști remarcabili, care acoperă cu creaţia lor intervalul cuprins între a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea:Ioana Antoniu, Ion Bitzan, Geta Brătescu, Corneliu Brudaşcu, Ştefan Câlţia, Alexandru Chira, Marcel Chirnoagă, Victor Ciato, Onisim Colta, Octavian Cosman, Roman Cotoşman, Feszt László, Ion (Alin) Gheorghiu, Sorin Ilfoveanu, Kancsura István, Kőmives Andor, Ana Lupaş, Nicolae Maniu, Florin Maxa, Wanda Mihuleac, Ioan Aurel Mureşan, Georgeta Năpăruş, Ion Nicodim, Horea Paştina, Paula Ribariu, Ioan Sbârciu,Liviu Suhar, Radu Şerban, Vasile Tolan și Titu Toncian. 

Prin numeroase creații de referință, fondul patrimonial al artei recente reflectă preocupările unora dintre cei mai valoroşi artişti contemporani, al căror impact asupra dezvoltării artei actuale este decisiv.