• TARIFE (bilete)

  TARIFE (bilete)

  1. Intrare în expoziţia permanentă 8 lei

  a) tarife reduse cu 75%  - 2 lei

  (pentru elevi şi studenţi, pentru adulţi cu handicap mediu şi uşor şi pentru preşcolari;

  b) tarife reduse cu 50% - 4 lei

  (pentru pensionari)

  c) tarife reduse cu 25% - 6 lei

  (pentru grupurilor de vizitatori în număr de minim 10 persoane)

  2. Intrare în expoziţii temporare – 6 lei

  a) tarife reduse cu 75%  - 1,50 lei

  (pentru elevi şi studenţi, pentru adulţi cu handicap mediu şi uşor şi pentru preşcolari;

  b) tarife reduse cu 50% - 3 lei

  (pentru pensionari)

  c) tarife reduse cu 25% - 4,5 lei

  (pentru grupurilor de vizitatori în număr de minim 10 persoane)

  3. Intrare în 3 expoziţii la alegere inclusiv expoziţia permanentă – 15 lei

  a) tarife reduse cu 75%  - 3,75 lei

  (pentru elevi şi studenţi, pentru adulţi cu handicap mediu şi uşor şi pentru preşcolari;

  b) tarife reduse cu 50% - 7,50 lei

  (pentru pensionari)

  c) tarife reduse cu 25% - 11,25 lei

  (pentru grupurilor de vizitatori în număr de minim 10 persoane)

  Notă:

  La valoarea tarifelor de intrare în expoziţii se percepe 1% taxă Crucea Roşie, conform Ordinului Ministerul Economiei şi Finanţelor nr. 1.488/04.10.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roşii

 • INTRĂRI GRATUITE

  INTRARE GRATUITĂ PENTRU:

  Vor fi scutiţi de la plata tarifelor  de intrare în expoziţii după cum urmează:

  a) elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Cluj, conform prevederilor  Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 122/2009, pentru activităţi specifice procesului de învăţământ. Accesul gratuit se va face pe bază de tabel nominal cu elevii vizitatori şi cadrele didactice însoţitoare, avizat de directorul unităţii de învăţământ şi de către inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, care se va depune la muzeu;

  b) elevii şi studenţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, bursieri ai statului român, conform art. 84 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui act doveditor, precum şi elevii şi studenţii din liceele şi facultăţile de arte plastice şi arhitectură;

  c) copiii cu handicap şi adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc, conform art. 21  alin.3 şi alin. (4) lit. (a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  d) pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi cei din alte sisteme proprii de asigurări sociale, care au activat cel puţin 10 ani în domeniul culturii şi al artei;

  e) rezentanţii mijloacelor de informare în masă, conform art. 15 şi 19 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, accesul acestora fiind garantat;

  f) membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România;

  g) posesorii de carduri ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor) vizate pe anul în curs;

  h) angajaţii muzeelor din ţară;

  i) toate persoanele care doresc să viziteze muzeul cu ocazia Zilei Muzeelor şi a Zilei Europene a Patrimoniului;

  j) veteranii de război şi văduvele de război (conform prevederilor art.16 lit. m) din Legea privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare);

  k) elevii, pe baza unui act doveditor, în cadrul activităţilor extracurriculare și extrașcolare organizate prin Programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

 • TARIFE

  1.  Fotografiere amatori pentru uz personal, fără blitz sau trepied în expoziţia permanent:  15 lei/pers

  2.  Fotografiere grupuri pentru uz personal, fără blitz sau trepied în expoziţia permanent: 150 lei/grup

  3. Fotografiere opere de artă exclusiv pentru uz personal în vederea realizării documentării şi cercetării aferente derulării unui studiu ştiinţific: 50 lei/buc

  Numai pe baza cererii aprobate de directorul muzeului

  4. Activitate de filmare: 20 lei/pers; 200 lei/grup

  5. Ghidaj în limba română/maghiară la expoziţia permanentă pentru grupuri de minim 10 persoane: 5 lei/pers.
  Pentru a beneficia de susţinerea ghidajelor trebuie făcută o programare cu cel puţin 24 de ore înainte la secretariatul muzeului

  6. Ghidaj în limba engleză pentru grupuri organizate de minim 10 persoane: 100 lei/60 min/grup.
  Pentru a beneficia de susţinerea ghidajelor trebuie făcută o programare cu cel puţin 24 de ore înainte la secretariatul muzeului

  7. Utilizarea temporară a sălii nr. 15 - E15  - etaj: 700 lei/zi sau 150 lei/oră

  8. Utilizarea temporară a sălii Galeria Universală PO5, PO7 – PO9 – parter: 650 lei/zi sau 100 lei/oră

  9. Utilizarea temporară a sălii Galeria Temporară P10 - P15 -  parter: 850 lei/zi sau 140 lei/oră

  10. Utilizarea temporară a sălilor festive de la faţadă E29 - E33 – etaj: 1000 lei/zi sau 170 lei/oră

  11. Utilizarea temporară a sălilor  festive aripa sudică E23 - E27 – etaj: 650 lei/zi sau 100 lei/oră

  12. Utilizarea temporară a sălii Protocol P19 – parter: 120 lei/zi sau 30 lei/oră

  13. Utilizarea temporară a spaţiului Bibliotecii: 160 lei/zi sau 50 lei/oră

  14. Utilizarea temporară a curţii muzeului: 1000 lei/zi sau 200 lei/oră

  Notă:

   În cazul acţiunilor culturale la care se achită tarif de intrare încasat de către organizatorul evenimentului, pentru utilizarea temporară a unor spaţii ale muzeului, tariful pentru utilizarea temporară a spaţiului se va stabili prin aplicarea unui procent de 15-25% din valoarea încasărilor utilizatorului, cu menţiunea că pentru instituiţiile publice de cultură (filarmonică, teatru, operă, centrul creaţiei populare) procentul va fi de până la 15 % din valoarea încasărilor, conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 471/1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, dar nu mai puţin decât tariful orar stabilit pentru spaţiul respectiv.