Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca restaurate în anul 2013

Vernisaj: joi, 20 noiembrie, 2014, ora 13

20 noiembrie 2014 – 11 ianuarie 2015   

Muzeul de Artă Cluj-Napoca prezintă expoziţia temporară Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca restaurate în anul 2013, care se integrează în circuitul Galeriei Naţionale, potrivit unei dispuneri cronologice a exponatelor.

 Restaurarea acestor piese au fost realizată în laboratoarele de specialitate din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi din cadrul S.C. IORUX TRADE S.R.L., cu sediul în Bucureşti.

Cele nouă lucrări de pictură din patrimoniul muzeului aparţin artiştilor Ács Ferenc, Octav Băncilă, Pericle Capidan, Sava Henţia, Tasso Marchini, Paul Miracovici, Camil Ressu şi Ziffer Sándor. Aceste piese cuprinse în planul de restaurare din anul 2013 sunt însoţite de material ilustrativ, texte explicative şi fotografii care surprind starea lor iniţială, diferitele faze, precum şi finalitatea procesului de restaurare. Panourile explicative se referă la demersul specific fiecărui artist, la caracteristicile stilistice ale lucrărilor şi la evoluţia restaurării fiecăreia dintre acestea.

Calitatea deosebită a creaţiilor întregeşte perspectiva asupra picturii moderne româneşti, asupra evoluţiei artei din Transilvania, în acelaşi timp, evidenţiind caracterul multicultural al spaţiului intracarpatic.

Expoziţia Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca restaurate în anul 2013 îşi propune să evidenţieze conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare ştiinţifică şi expoziţională a unora dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului naţional.